| En
首页>动态资讯>业务公告
关于采购网络运维专业服务的公告
  为保障网络正常运行,确保自动化办公业务顺利进行,广东科学中心拟采购网络运维专业服务。项目具体需求详见后附网络运维清单。
  欢迎具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的,具有完成上述项目相应能力及相应资质的法人或其他组织与我中心联系了解具体需求并参与报价。截止时间为2017年11月7日。 
 
 
    联 系 人:梁先生
  联系电话:020-39348018
  传真号码:020-39348139
  电子邮箱:942721044@qq.com
   
 
 
                         广东科学中心
                        2017年11月3日
 

 

  

联系我们 | 法律声明 | 信息公开

本网站由北京拓尔思信息技术股份有限公司制作维护

粤ICP备05035890号-1